Актуални агро новини.Започва обработка срещу кърлежи, бълхи и комари в Община Русе.

Във периода от 28 март до 8 април включително ще се извършат обработки на зелените площи (паркове, градини и междублокови пространства) в град Русе с техника за наземно пръскане срещу кърлежи и бълхи. Третиранията ще се извършват от специалисти в ранните часове на деня (05:00 ч. – 08:00 ч.) при благоприятни метеорологични условия. При неблагоприятни условия пръскането ще се отложи за следващия подходящ ден.

Препаратът „Айкън 10 КС“, с който ще се извършва третирането, е безвреден за хора и животни поради ниската концентрация на разтвора, но като допълнителни превантивни мерки се умоляват гражданите да не навлизат в пръсканите площи следващите 24 часа.

След приключването на пръскането в града, предстои третирането срещу кърлежи и бълхи в кметствата на територията на Oбщина Русе. То ще се извърши поетапно при възлагане от Община Русе, след окосяването и почистването на прилежащите зелени площи.

Третирането срещу комари с наземна техника ще се проведе по поречието на р. Дунав в град Русе, Западен парк „Приста“ и гр. Русе.  Обработката ще се извършва с атомизатор за студен аерозол. Дезинсекцията е предвидена да се проведе на 10 април между 20:00 ч. – 23:00 ч.

Обработките ще се извършват с препарат Аква-К-Отрин. При неблагоприятни метеорологични условия обработката ще се отложи за следващия подходящ ден. Препаратът, с който ще се извършва третирането, е специално създаден за третирането на урбанизирани територии и е безвреден за хора и животни.

, 'script', 'facebook-jssdk'));