Актуални агро новини.Аграрната комисия в ЕП пое инициатива за по-лесен достъп до площи на млади фермери и дребни стопани.

Инициатива срещу прекомерната концентрация на земеделска земя в Европейския съюз стартира Аграрната комисия в Европейския парламент. На свое заседание депутатите одобриха с голямо мнозинство доклад, с който призовават за по-лесен достъп до площи от страна на млади фермери и дребни стопани.

Според доклада, изготвен от германската народна представителка Мария Нойхл, едва 3 процента от стопанствата в Съюза контролират 52 на сто от използваните за селско стопанство площи. 76 на сто от фермите разполагат с 11 процента от земята.

Като особено голям проблем се посочва факта, че големи компании, които не са земеделски, както и селскостопански концерни притежават огромни площи. Това води до изкривяване на директните плащания по Първи стълб на Общата селскостопанска политика, които преминават в ръцете на тези стопанства , вместо да подпомагат малките структури по места.

Искането за ограничаване на концентрацията не се отнася обаче за кооперативи и сдружения на фермери, изтъква Нойхл. Тези структури и в бъдеще трябва да получават подкрепа, без да им се налагат горни граници за притежаваните земи.