Актуални агро новини.Недоразумение беше спирането на агроекологчните мерки.

Спирането на мерките за агроекология и биоземеделие от Служебния кабинет бе ненавременно и неуместно. Това споделят засегнати млади фермери, които се опасяват, че са принудени да ограничат плануваните разширения на стопанствата си и се чувстват сериозно затруднени без допълнителното подпомагане при сегашните цени на фуража и изкупуване на млякото.

Единност в наредбите, това е което ни трябва, твърди Цветомир Христов, член на УС на Обединените български животновъди, специално за Агро.ТВ. Как така ще се иска доказване на продукция и едновременно - задушаване на стопанства, пита той. Изводите му са не само на млад фермер с общо повече от 600 автохтонни породи овце /западна старопланинска/, коне /тежковози и хънтър/ и крави, но и на председател на Консултативния съвет по животновъдство в област София. А също и на председател на Асоциацията на автохтонните овце. Забавеното очертаване и субсидии за площ, несключените договори с кланиците, докато в същото време се изисква доказана продукция по Наредба 3, са парадокси, които отказват младите животновъди. Самият той е с намерение да ограничи развитието на биологичното си стопанство в случай, че непоследователната политика в подпомагането на животновъдството продължи. Цветомир Христов е специализирал икономика и туризъм, но
е учил и за керамик и залага много на връзката на животновъдството с традициите в своя край.

Изключително важно е да пазим животновъди като Цветомир Христов и другите млади фермери в Софийска област, коментира и Росица Христова, зам.-кмет на община Етрополе.

 

 

 

 

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));