Актуални агро новини.Проучване извежда стандарти в аграрната търговия за фермерите.

Център за аграрно развитие стартира проучване, което цели да се определят критериите в селското стопанство за успешен партньор - доставчик на българския фермер.

Целта на проучването е да бъдат изведени най-важните фактори, на които трябва да отговарят компаниите, предлагащи стоки и и услуги на земеделските производители.

Те ще бъдат изведени като стандарт, на който трябва да отговаря всеки търговец, работещ с българските стопанства.

Българските земеделски производители могат да вземат участие в проучването и попълвайки анкетата, ще имат и възможност да участват в томбола за спечелване на награди за стопанството. Ето линк към томболата: http://anketa.agro.selo.bg/.

Томболата ще бъде изтеглена на 10 април 2017 г., след приключване на проучването и печелившите ще бъдат обявени на страницата agro.selo.bg.

, 'facebook-jssdk'));