Актуални агро новини.Изготвя се списък на чуждите видове в България и Югоизточна Европа.

До края на април ще бъде изготвен списък на чуждите растителни и животински видове за региона на Югоизточна Европа, включително България. Базата данни ще бъде достъпна в интернет страницата на проекта „Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа – средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България” (ESENIAS).

Всеки от видовете ще може да се види на снимка. На сайта ще има и информация за неговите особености , , разпространение и пътища на проникване в региона. В отделен списък ще бъдат представени инвазивните чужди видове, които оказват въздействие върху околната среда, биоразнообразието, екосистемите и човешкото здраве.  Друг списък – т.нар. предупредителен, ще показва чужди растения и животни, които се срещат в съседни страни, но липсват у нас или има единици от тях. Ще бъде създадена и база данни на проектите, специалистите и институциите в държавите от Югоизточна Европа, които работят за превенция и борба с инвазивните видове, което ще улесни сътрудничеството.

До края на април по проекта ESENIAS ще бъде издаден наръчник с 37 инвазивни вида за ЕС, разказа заместник-ръководителят на проекта Румен Томов. От тях в България се срещат само шест – два вида риби, три вида раци и един вид костенурка.

В открита днес в София тридневна международна научна конференция на Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа ESENIAS на тема „Регионалното сътрудничество в подкрепа на превенцията и управлението на инвазивни чужди видове“ взе участие и заместник-министърът на околната среда  и водите в служебния кабинет Мариела Начева, която приветства участниците.

Проектът ESENIAS-TOOLS се финансира по програма БГ03 „Биоразнообразие и екосистеми“ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ.  Проектът трябва да приключи до края на април 2017 г.