Актуални агро новини.Малко над 2 милиарда евро е получил земеделският сектор във Финландия през миналата година.

Малко над 2 милиарда евро е получил земеделският сектор във Финландия през миналата година. Близо половината сума - 890 милиона – са били средства от Европейския съюз. Помощи са получили общини, неправителствени организации, търговци и предприятия от хранително-вкусовата промишленост.

Най-голямата единична подкрепа – малко над 2 милиона евро - е оказана на млекопреработвателна компания, изпаднала в големи затруднения. Фирмата е била принудена да затвори завода си в град Тампере заради руското ембарго.

Селското и горското стопанство са едни от основните стълбове на икономиката във Финландия. В сектора са заети около 300 хиляди души. В същото време условията за земеделие не са особено благоприятни. Зимите са дълги, валежите - слаби , а на много места почвите са прекалено киселинни. За земеделие се използват едва 6 процента от общата територия – само 2 милиона хектара. В южните региони преобладават зърнопроизводството и свиневъдството, докато млечната индустрия е концентрирана в централната част на страната. Дърводобивът е друг важен отрасъл.