Актуални агро новини.Прогнози за задържане на цената на суровото мляко в Европейския съюз.

Прогнози за задържане на цената на суровото мляко в Европейския съюз. Факторите са комплексни. Сред тях са предстоящото увеличение на производството - пикът е през месец май, като доставките на мляко се очаква да се увеличат с 0,6%.

Цената на суровото мляко ще остане на ниво от 0,58-0,6 лв/л през настоящата година. Размерът на млечното стадо в някои страни подсказва увеличение на доставките. Пример е Полша. Други фактори са свързани с увеличението на производството в Съединените щати и възстановяването в Нова Зеландия , както и натрупаните запаси от сухо мляко в Общността.

След  значителното покачване на цените на млечните продукти в Евросъюза от миналия септември, през февруари има известно успокоение. Цената на маслото остава на същите нива, а на сухото обезмаслено мляко намалява с малко над 6%. Поевтиняването на еврото в следващите месеци в резултат на лихвената политиката на Съединените щати, ще създаде по-добра конкурентоспособност на европейските млечни продукти. Индексът на  цените в света по данни на ФАО бележи осезаем ръст в последните 5 месеца, като увеличението за този период е около 9%. Основната причина е растящото търсене и увеличението на доходите на населението в развиващите се страни, основно Китай и Индия.