Актуални агро новини.Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство.

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 3 април в Люксембург.

Председателство ще представи актуалното състояние на работата по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (предложението „Омнибус“), по-конкретно по измененията в четирите основни регламента, свързани с Общата селскостопанска политика (ОСП) – за директните плащания, за развитие на селските райони, за установяване на общата организация на пазарите на селскостопански продукти и хоризонталният регламент.

Предложението „Омнибус“ е част от пакета за прегледа на Многогодишната финансова рамка и цели по-нататъшно опростяване на ОСП при по-висока степен на субсидиарност и пропорционалност, без да се поставя под въпрос политическият компромис и реформата на ОСП за периода 2014-2020. Предвижда се министрите да проведат обмен на мнения по темата.

В рамките на заседанието на Съвета ЕК ще представи Доклад относно изпълнението на екологично насочени площи и министрите ще проведат обмен на мнения по него. България смята, че прилагането на зелените директни плащания, по-конкретно на екологично насочените площи, следва да носи възможно най-големи екологични ползи, без да застрашава жизнеспособността на сектора. Размерът на екологично насочените площи, определен в сега действащото законодателство, е достатъчно висок и не е необходимо да бъде допълнително завишаван.

Одобрени бяха позиции на България и за предстоящи неформални заседания на Съвета, които ще се проведат във Валета, Малта.

На 3 и 4 април е срещата на министрите на заетостта и социалната политика. Очаква се на нея да бъдат проведени три пленарни сесии по темите: „Знания и умения – повишаване възможностите на работната сила”, „Преодоляване на неравенството на пазара на труда в ЕС“ и „Пазарът на труда като средство за социално включване“.

Неформалното заседание на Съвета по конкурентоспособност (Вътрешен пазар и Индустрия) ще се състои на 5 и 6 април. Предвижда се провеждането на пленарна сесия на тема „Екосистемата за стартиращите и разрастващите се предприятия” и на три паралелни работни сесии по темите: „Стартиращи предприятия – предизвикателства, пред които се изправят в началния етап на жизнения им цикъл, свързани с уменията, стратегиите и оперативни аспекти”, „Разрастващи се предприятия – как се възползват от финансовите инструменти InnovFin – финансиране от ЕС за новатори” и „Листване на малки и средни предприятия на фондовата борса – предизвикателства и възможности”.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));