Актуални агро новини.Голяма германска верига ще предлага продукти с по-ниски от разрешените остатъчни нива на глифозат.

Хранителните продукти, продавани от голяма германска верига, вече ще бъдат с по-ниски от разрешените остатъчни нива на глифозат. Те могат да достигнат най-много една пета от официалните, разрешени от Европейския съюз.

"Потенциалните рискове за здравето на хората, както и въздействието на глифозата върху околната среда са обект на много спорове. Поради тази причина следва да бъдат предприети мерки за ограничаване на съдържанието на препарата в хранителните продукти, които ще бъдат доставяни в нашите магазини, прилагайки принципа толкова ниско, колкото е рационално постижимо", посочват от търговската верига в писмо, изпратено до нейните доставчици.

Зададени са и конкретните стойности за различните държави, от които веригата получава стока. При продукти от Европейския съюз, където официалната горна граница е 0 ,1 милиграма на килограм, доставките трябва да съдържат най-много 0,01 милиграма, т.е. 10 процента от разрешеното ниво. За храни от страни, които нямат установено ограничение, се въвежда изискване за най-много 0,2 милиграма на килограм за тестените произведения и 0,05 милиграма на килограм за всички останали продукти.