Актуални агро новини.Борба с болести и неприятели по картофите.

На 04 април 2017 г. в гр. Разлог ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Благоевград) и Селскостопанска академия (ССА) - Опитна станция по картофите - гр. Самоков.

На семинара гл. ас. Виолетка Благоева, Опитна станция по картофите - гр. Самоков ще представи на присъстващите устойчивите сортове при картофите, както и приложение на устойчивите сортове.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Благоевград ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерки от ПРСР 2014-2020.

Събитието ще се проведе в гр. Разлог, обл. Благоевград, сградата на Общинска служба по земеделие - гр. Разлог.

, 'script', 'facebook-jssdk'));