Актуални агро новини.Доброволци залесяваха в Пирин планина.

Доброволци на Зелени Балкани и стажанти от програмата на МОН "Студентски практики" осъществиха залесяване  в района на НП "Пирин", където се осъществяват дейностите за възстановяване на едрите видове лешояди по проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649. Засадени бяха 550 фиданки от черен бор, с цел подобряване на гнездовите местообитания на черния лешояд.

Залесяването е част от мащабната кампания за засаждане на над 2 000 борови фиданки, част от проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649 на програма LIFE на ЕС.

Инициативата е и в подкрепа на груповата програма за намаляване на въглеродните емисии, подобряване на местообитанията на редки видове и увличане на повече граждани в природозащитни дейности.

Като част от акцията студентите посетиха и базата на Фонда за дивата флора и фауна и се запознаха с дейностите по опазване на лешоядите в района на Кресна и Пирин, както и със значението на тези консервационно-значимите видове.

В деня преди акцията, стажанти и служители на Зелени Балкани се възползваха от поканата на Рафтинг-клуб Рефлип и участваха във вълнуващо спускане по река Струма. Прекрасното преживяване е  чудесен пример, как може да се развива устойчив туризъм, без да се нарушава природната среда, а напротив - базиран на природните дадености на даден район. След спускането по време на кратка презентация, екипа на Рафтинг-клуба бе запознат с дейностите на Зелени Балкани.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));