Актуални агро новини.Основни изисквания за производство на качествен зеленчуков разсад.

На 25 април 2017 г. в с. Хан Крум обл. Шумен ще се проведе съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Шумен) и Селскостопанска академия (ССА) - Опитна станция по земеделие - Хан Крум.

На семинара доц. д-р Майя Мутафчиева – Опитна станция по земеделие Хан Крум ще запознае присъстващите с избор на място, подготовка и засяване на лехите за производство на разсад.

Доц. д-р Майя Мутафчиева ще представи на гостите методи за отглеждане на разсадите и растителнозащитни мероприятия през различните фази на развитие – теоретична част с демонстрация в Опитната станция по земеделие.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Шумен ще разяснят на участниците в семинара възможностите за подпомагане на зеленчукопроизводителите по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и по Схемите за директни плащания за кампания 2017 г.

Събитието ще се проведе в с. Хан Крум, обл. Шумен, ул. “Преслав“ Ė 1А, сградата на Опитна станция по земеделие - Хан Крум.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));