Актуални агро новини.С близо процент и половина ще бъдат съкратени директните плащания през 2018 година.

С близо процент и половина ще бъдат съкратени директните плащания през 2018 година. Със средствата от Европейския съюз, предназначени за фермерите ще бъде попълнен кризисния резерв.

От Брюксел съобщават , че със спестените пари ще се натрупа фонд от почти 460 милиона евро, който ще се ползва в кризисни ситуации, застрашаващи доходите на земеделските стопани в Съюза. Тази форма на финансиране на резерва се практикува от три години, като през настоящата удръжките бяха в размер на почти процент и половина. Изключения ще има за ферми, които получават по-малко от 2000 евро, както и за стопаните в Хърватия, най-новата страна-членка. От въвеждането му през 2014 година, кризисният фонд, финансиран от самите фермери, не е бил използван нито веднъж, дори по време на кризата с ниските изкупни цени на млякото през 2016-та. Така всяка година сумата се връща на стопаните, за които удръжките не водят до загуби, в случай че не се наложи резервът да влезе в употреба.