Актуални агро новини.Екипната работа носи полза на индивидуалния фермер.

Екипната работа носи полза на индивидуалния фермер. В това за пореден път се убедиха членовете на организация на млекопроизводители Фермерско мляко ООД, гр. Раковски. В рамките на два поредни дни те участваха в обучение и практически семинар. В първия ден, на място в гр. Раковски, им бяха представени последните новости при храненето – от това на телета, през юници и сухостойни, до лактиращи крави. В следствие на това, че в обучителната група бяха включени малко фермери презентациите бяха кратки, но съдържателни, а на въпроси се отговаряше конкретно и на момента.

Втория ден протече с практическа демонстрация проведена от експерти от Тракийския Университет, Стара Загора във фермата на Тодор Ванев, член на Фермерско мляко. В рамките на час бяха представени ползите от поддържане на копитата на говедата и навременната диагностика чрез ехограф на репродуктивното здраве на животните. След като фермерите се запознаха с предлаганите продукти и услуги предстои да се реализират и преговори за по-изгодни финансови условия, на база заявено количество.

По време на обучението бяха изтъкнати и конкретните ползи за фермерите обединени от сдружение:

Съдружниците сами определят от какво обучение или практически семинар имат нужда, на база спецификата на собствената си ферма и производство Конкретиката на материала и малките групи водят до кратки, но съдържателни обучения, проведени на място в населеното място или дори във фермите на членовете. Това води до висока полза и отсъствие на загуба на време в пътуване. В следствие на концентриране на потребностите сдруженията са атрактивни за доставчиците на стоки и услуги. Това подпомага процеса по договаряне и влияе на крайната цена на сделката Чрез периодичните срещи съдружниците обменят информация по между си и получават важна информация във връзка с изисквания на законодателството, схеми и мерки за подпомагане, конкретни проблеми свързани с тяхната дейност и др. Това ги прави подготвени за настоящи и бъдещи предизвикателства , като в някои случаи това е разликата между успешната дейност и фалита. Чрез концентриране и унифициране на производството могат да договорят по-високи цени за произвежданите от тях земеделски стоки Сдружението може да е основата за достъп до краен потребител с преработен земеделски продукт.

„Земеделието в България все по-трудно издържа на ценовия и конкурентен натиск от външни фактори. Една от причините, е че всеки работи в нашата родина работи сам и на парче. Може би страха от кооперативите в миналото ни кара да избягваме общите проекти. В същото време организация на производители „Фермерско мляко“ ООД съществува от над 4 години и към момента е с трета изплатена заявка за плащане по мярка 142 „Създаване на организации на производители“ от ПРСР 2007-2013. В настоящата програма възможността за финансиране на сдружения на производители е мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“, която през 2017 година е включена в индикативния график за прием. Ние от Фермерско мляко сме намерили формата, която да позволи на членовете да се възползват от ползите на кооператива, но да не изгубят своята идентичност и независимост. В тази връзка сме готови да окажем подкрепа на колеги от всички сектори на земеделието, които биха тръгнали по пътя на сдружаването и оставяме телефон за връзка в редакцията.“, заяви Рангел Матански – управител на „Фермерско мляко“ ООД