Актуални агро новини.За качествена и ефективна растителна защита използвайте омокрител и омекотител за твърда вода.

Прецизната технология на отглеждане и навременните третирания са несъмнено от ключово значение за получаването на високи резултати при рапицата. За да си гарантирате, че скъпият продукт, в който сте инвестирали толкова много, се усвоява напълно от растението, специалистите от Булагро АД съветват съвместно с продуктите за растителна защита и листните торове да се прилагат иновативните продукти Орфей и X-Change.

Защо е толкова важно да използваме омокрител?

Орфей е универсален суперомокрител за пестициди и листни торове от ново поколение, който увеличава ефективността им. Активното му вещество (100% органосиликон) осигурява много по-добро омокряне и покритие на третираните повърхности. Прилепващият елемент подобрява устойчивостта на отмиване от дъжд и помага за задържането на пестицида във влажно и дъждовно време. Освен това намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и спомага за проникването в междуклетъчното пространство на листата.  
 
При употребата на Орфей не се наблюдава никакъв риск от повишена фитотоксичност. Добавянето му не уврежда восъчния слой на растителната повърхност, наблюдава се само промяна в цвета – той става по-тъмен.

Резултатите от направени тестове отчитат по-висока ефективност при хербициди за борба с прорастване на многогодишни от ризоми. При гроздата се повишава ефикасността на акарицидите /по-добро проникване на разтвора в пъпките, където се крият акарите/.

При употребата на Орфей с листни торове пълното усвояване на продукта е в рамките на 10-15 минути, което прави приложението му лесно и удобно, независимо от валежите.

Препоръчителната доза на приложение на Орфей е 5-10 мл/дка. Ползвайте Орфей с всички контактни и защитни фунгициди за постигане на добро покритие. Ползвайте го със системни фунгициди, включително всички триазоли и стробилурини за по-добро усвояване. Ползвайте с растежни регулатори, инсектициди и сулфонилурейни хербициди. Не се препоръчва намаляването на регистрираните дози на пестицида – суперомокрящият ефект позволява по-малки обеми вода на декар.

Употребата на Орфей спестява на фермерите пари и води до печалба от производството. Максимална ефективност на пестицида = по-малко увреда по културите, по-високи добиви, по-добро качество на продукцията.

Да спрем  загубите от пестициди в твърда вода с X-Change

Водата, ползвана съвместно с препаратите за растителна защита, невинаги е инертна. В нея може да има разтворени соли на калций, магнезий, желязо, олово и цинк, които фиксират активното вещество на пестицидите и го дезактивират. Такава вода се нарича „твърда“ и употребата й води до постоянна и необратима деградация на редица продукти за растителна защита. Много пестициди са по-нестабилни в алкални разтвори и вероятно най-известният пример за това е диметоат (Би 58). За по-малко от един час при киселинност pH 9 загубите от активния диметоат са до 50% от първоначално сложения в резервоара на пръскачката. Глифозатите са идеални хелатиращи агенти за катионите.  Хелатите, които глифозатът образува с катионите, са стабилни и необратими в резервоара на пръскачката. „Заключеният“ глифозат е почти неактивен като хербицид. Това се отнася за всички формулации. Активни вещества, чувствителни към високи нива на твърдост и pH на водата: инсектициди – имидаклоприд, диметоат, хлорпирифос; фунгициди – тирам, каптан, манкоцеб, тиофанат-метил, ципродинил; хербициди – глифозат , 2.4-Д, Дикамба, МЦПА, Дикват, метсулфурон метил. 

Как X-Change решава този проблем

X-Change „свързва“ деактивиращите катиони. Той трябва да се добавя към водата в резервоара на пръскачката преди поставянето на пестицида. В този случай цялото количество X-Change, което добавяте във водата, е несвързано и готово да се свърже точно с катионите, които целим. X-Change не повлиява действието на пестицидите, а подготвя водата така, че действието им да се прояви напълно.

Няма работни разтвори/смеси, които не допускат добавянето на X-Change.

За да се определи правилната доза на X-Change, трябва да се определи степента на твърдост на водата, което става с безплатни тест-лентички.

X-Change може да се прилага колкото пъти е необходимо за културата, при условие, че се спазват ограниченията в приложението на съответния пестицид.

Продуктите ОРФЕЙ и X-Change може да закупите ексклузивно от Булагро АД