Актуални агро новини.Ринхоспориум по пшеница не съществува.

Във връзка със зачестилите въпроси към агрономите на БАСФ за поява на РИНХОСПОРИУМ по пшеница и ефикасността на фунгицидите на БАСФ за справяне с нея, бихме искали да заявим категорично:

Ринхоспориум по пшеница не съществува. Твърдението, че през 2016 година в Германия и Полша е наблюдавано масово нападение от Ринхоспориум в пшеница е невярно. В тези две страни, както и в останалите, Ринхоспориум в Пшеница не съществува като болест. Ринхоспориум е заболяване по ечемик, ръж и тритикале!

Както в немски, така и в български лаборатории бяха изършени посевки и анализирани микробилогични проби от различни сортове пшеница, събрани от над 20 различни района в страната. Всички листа бяха със сходни симптоми (светли, обградени от тъмен ореол петна, по старите листа от долните етажи), и в пробите на нито едно от тях не се доказа наличието на Ринхоспориум.

В лабораторни условия се установиха конкретните инфекциозни и неифекциозни причинители, и се доказа, че Ринхоспориум не е сред тях.

Неинфекциозни причинители:

част от пробите показаха некрози от измръзване, което е в резултат на дългата и тежка зима. 

Сред инфекциозните причинители в различните проби ясно се разграничиха:

наличие на бактериоза – рядко срещано заболяване, изключително  вредоносно, което не може да се контролира чрез фунгициди; наличие на Fusarium nivale (Monographella nivalis), известна като снежна плесен - при определени условия, снежната плесен може да се развие и върху листата на растенията , контрол срещу заболяването се постига чрез обеззаразяване на семената чрез високачествени обеззаразители. През пролетта покачването на температурите блокират заболяването. наличие на септориози (Septoria nodorum) - патоген който засяга класовете и от там попада върху  семената по време на жътва; сеитба на заразени семена довежда до признаци на заболяването през есенните или ранните пролетни месеци.

До момента няма потвърдени данни в научната литература (статии) и разработки, че Ринхоспориум напада пшеницта! Резултатите от проведените лабораторни тестове в Германия и България неуспоримо потвърждават това.  РИНХОСПОРИУМ по пшеница НЕ СЪЩЕСТВУВА!

Растенията сега са отслабени от зимата и замръзите, и са по-лесно податливи на заболявания.

Очакваната предстояща вълна от заболявания са Дрешлера, Базично гниене, Септориоза и на местата с по-гъсти посеви - Брашнеста мана. Когато избирате ПРЗ вниманието Ви трябва да бъде насочено към предстоящите заболявания, които ще се развият върху отслабените от тежката зима посеви.

Да се провокира в съзнанието на земеделците в България несъществуваща заплаха, чрез средствата за масова информация остава горчив привкус, в тези, които искат и знаят как да стигнат до истината. А истината е в изследванията, в техния обстоен и съвкупен анализ!


В заключение:

Уважаеми колеги, когато вземате решения, които касаят продуктите на БАСФ, моля да се свържете с нашите агрономи по места. Те са най-добре запознати с тяхната ефикасност. Нашите продукти са комбинации от различни активни вещества, с различен механизъм на действие и иновативни формулации.