Актуални агро новини.Карикс за силни рапици през пролетта.

Всеки фермер, заложил на рапицата , е наясно със значението на растежния регулатор през пролетта. Заради суровата зима сега на част от полетата преобладават малки растения и редки посеви. Ето защо е необходимо да се приложи продукт, който ще направи растенията с повече разклонения, а посевите по-гъсти и ще предотврати вторичното заплевеляване.

Карикс е продуктът, който осигурява:
• здрави, компактни растения, с повече разклонения, съцветия и шушулки
• затваряне на празните пространства
• изравнен цветонос за едновременен  цъфтеж и узряване на шушулките
• лесна жътва с по-малко разходи и загуба на семена.

Какво представлява Карикс?
Резултат от интензивна научноизследователска дейност, Карикс е растежен регулатор и фунгицид, специално разработен за рапица със следните характеристики:

• иновативна комбинация от метконазол и новото активно вещество мепикват-хлорид (типичен растежен регулатор)
• двете съставки влияят на биосинтеза на гиберелин (растежен хормон) в рапичните растения на различни нива
• предотвратява прекомерния растеж във височина на надземната маса
• пренасочва растежната сила към разклоненията и вторичната коренова система
• минимизира полягането на посевите

Предимства на Карикс
• Защитава от болести, равномерни разклонения, едновременен цъфтеж, и намален риск от полягане
• Единствен с две различни активни вещества- триазол и типичен растежен регулатор
• Най- големият растежен регулатор и фунгицид в рапица за втора поредна година
Кога да прилагаме Карикс напролет, особено при все още малки рапици?
Оптималният момент за приложение на Карикс напролет е от издължаване до поява на листчета по цвета (първи жълти пъпки). За едновременна борба и срещу неприятели Карикс отлично се смесва с инсектицидите Магеос, Вазтак Нов или Дурсбан.

ПРОМОЦИЯ
Тази пролет БАСФ ви предлага безплатен Вазтак за повече от половината площи, третирани с Карикс. Така освен ефективна защита на рапичните полета за всеки 15 л  Карикс получавате безплатно 1 л от инсектицида на БАСФ Вазтак Нов. Възползвайте се от нашия пролетен пакет за регулиране на растежа и защита от болести и неприятели.
Защитете инвестицията си в рапица с продуктите на БАСФ и вижте как посевите ще ви се отблагодарят!

Карикс®: Повече равномерни разклонения и едновременен цъфтеж

   

   Третирано с Карикс         Нетретирано