Актуални агро новини.В Чепеларе отбелязаха Седмицата на гората с горски многобой.

В многобоя участваха 14 ученици от Професионална гимназия по селско, горско стопанство и туризъм "Н. Вапцаров" от града. Многобоят се организира от ЛЗС-Пловдив , ЮЦДП Смолян и РДГ-Смолян. Той обхващаше няколко дисциплини - дендрология, лесозащита, биоразнообразие, горски култури, познаване на дивеча и залесяване. На почетните три места се класирара Ани Хадийска  - първо място, Орхан Байрямов - второ място и Сердар Читак - трето място. На всички гости на горският празник се раздадоха фиданки.