Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на НССЗ и Земеделски институт - гр. Стара Загора.

На 11 април 2017 г. в с. Драчево обл. Бургас ще се проведе съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Бургас) и Земеделски институт - гр. Стара Загора.

На семинара проф. д-р Стайка Лалева и проф. д-р Йовка Попова - Земеделски институт - Ст.  Загора ще запознаят присъстващите с факторите за производство на качествено краве мляко, както и икономическата ефективност на млечната ферма.

Проф. д-р Стайка Лалева и проф. д-р Йовка Попова -  Земеделски институт - Ст. Загора ще демострират добрите практики в говедовъдна млечна ферма, както и ще проведат демонстрация.

Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ - гр. Бургас ще разяснят на участниците в семинара различните възможности за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в с. Драчево, общ. Средец , обл. Бургас, в говедовъдната ферма на земеделски стопанин.