Актуални агро новини.Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и ССА - Институт по аграрна икономика.

На 13 април 2017 г. в гр. Ямбол ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Ямбол) и Селскостопанска академия (ССА) - Институт по аграрна икономика.

На семинара проф. д-р Димитър Николов - Институт по аграрна икономика - София ще представи на присъстващите методите за изчисляване на себестойност на продукцията и нейното формиране, както и класификация на разходите.

Проф. д-р Димитър Николов ще запознае земеделските стопани с показателите за оценка на равнището на себестойността на продукцията, както и с основните фактори и насоки за снижаване на себестойността на продукцията.

Лекторът също ще представи на участниците в семинара маркетинг на селскостопанска продукция и къси вериги на доставка на храни.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Ямбол ще разяснят на гостите възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 – 2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Ямбол, сградата на Териториална организация (ТО) на Научно-технически съюзи (НТС)-Ямбол ул. „Джон Атанасов“ № 8, ет. 3, зала № 314

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));