Актуални агро новини.48 000 фермери са намалили производството на мляко доброволно.

Европейската помощ за доброволно намаляване на производството на мляко е довела до спад с близо 900 хиляди тона. От мярката са се възползвали 48 хиляди европейски фермери. Това показват последните разчети на Европейската комисия.

Периодът обхваща периода от месец октомври 2016-та до януари 2017-та година. Схемата за доброволно намаляване на производството на мляко стартира през миналото лято, финансирана с бюджет от 150 милиона евро. Програмата е една от водещите мерки, прилагани от Европейската комисия, за да се справи Общността с кризата в млечния сектор. Животновъдите получават по 14 евроцента за всеки килограм мляко, което не са произвели. Всяка държава-членка има възможност да допълни тази сума с европейски средства. Ефектът от прилагането - спадът в производството е позволил средната цена на млякото в ЕС да нарасне с 31% от миналото лято насам , достигайки близо 34 евроцента за килограм през февруари 2017-а година. От всички, кандидатствали по мярката български фермери, одобрените са 226 - за 4,6 тона през февруари и 8 през март, тази година - за 15 хиляди тона непроизведено мляко.