Актуални агро новини.Средните цени на бяла кристална захар остават без промяна.

През периода 5 – 12 април 2017 г. средните цени на бяла кристална захар за страната на едро и на дребно в по-малките магазини се задържат на нивата от предходната седмица, докато тази на дребно в големите супермаркети бележи леко повишение.

Средно за страната, цената на едро на захарта остава 1,57 лв./кг. По области, продуктът се търгува на цени от 1,28 лв./кг (Бургас) до 1,84 лв./кг (Враца). В десет от областите, в които е налице предлагане на едро, се регистрират разнопосочни изменения на цените на седмична база, в границите от -3,6% (Велико Търново) до +1,9% (София).

Цените на захарта в големите търговски вериги (ГТВ) са в диапазона от 1,58 лв./кг (Перник) до 1,77 лв./кг (Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен). Седмични ценови изменения се наблюдават в петнадесет области, като в тринадесет от тях стойностите се повишават от 0,6% до 6,5% (Варна), докато в Хасково и Шумен е налице понижение, съответно с 3,0% и 5,9%. В резултат, средната за страната цена на дребно на захарта в големите супермаркети се покачва с 1,2% спрямо предходния седмичен период, до 1,68 лв./кг.

Предлагането на бялата захар в другите търговски обекти (ДТО) е в ценовите граници от 1,70 лв./кг (Благоевград и Кюстендил) до 2,00 лв./кг (Враца и Разград). Само в три области – Варна, Добрич и София, е налице седмично ценово изменение - повишение съответно с 0,6%, 1 ,2% и 1,7%. Това не се отразява на средната цена за страната и тя се запазва на ниво от 1,82 лв./кг.

През наблюдавания период цените на захарта в ДТО са средно с 0,14 лв./кг по-високи от тези в големите супермаркети, като най-голяма разлика в тази посока се наблюдава в Хасково – 0,28 лв./кг. В областите Габрово, Ловеч и Плевен цените на захарта в по-малките магазини са по-ниски спрямо тези в големите търговски вериги с 0,02 лв./кг.

Маржът между цените на едро и на дребно на захарта е средно 0,11 лв./кг за ГТВ и 0,25 лв./кг за ДТО. Най-голяма разлика се наблюдава в област Бургас – 0,34 лв./кг за големите супермаркети и 0,49 лв./кг за по-малките магазини. В четири области средните цени на дребно на продукта в ГТВ са с до 0,07 лв./кг (Враца) по-ниски от тези на едро.