Актуални агро новини.Информационен ден във Варна.

Намаляват количествата на морските видове- рапан и черна мида във водите на Черно море. Дънните изследвания в разстоянието от Албена до Созопол показват, че най-експлоатираните нерибни ресурси изчезват. Причината – различни фактори на околната среда. Информационен ден на тема повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море ще събере на едно място експерти от Институти с рибна насоченост, както и представители на бранша. Целта е бизнесът да се запознае с резултатите от научния проект. Фокусът попада върху основните промишлено експлоатирани морски видове.                                                                                                   

Според доц. д-р Елица Петрова, директор на Института по рибни ресурси, най-добри улови от 40 кг рапана на трал има в две зони – на север между Балчик и Камчия и на юг от нос Емине до Созопол. Черната мида присъства основно след 35 метровата изобата, където уловите са между 200 и 400 кг , а в зоната на Златни пясъци - Галата и до 900 кг.

Черната мида и рапаната са в пряко взаимодействие, тъй като мидата е основна храна за хищния вид. Рапаната е инвазивен вид за Черно море и се адаптира много добре в екосистемата. На практика от 90-те години е икономически ценен ресурс и е на второ място по износ. По време на информационния ден ще бъдат предложени мерки за справяне с проблемите. 

В събитието ще вземат участие представители на земеделското министерство, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Селскостопанска академия.

Автор: Мирела Спасова