Актуални агро новини.Обсъждат условията и реда за разпределяне на квоти и улов на калкан за 2018 , 2019 и 2020 година.

Във връзка със засиленият обществен интерес по отношение на определяне на условията и реда за разпределяне на квоти и улов на калкан за 2017 г., ще се проведе работна среща с ръководството на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), на 09.05.2017 г. от 13:00 часа в заседателната зала в сградата на ИАРА.

Целта е да се обсъдят условията и реда за разпределяне на квоти и улов на калкан за 2018, 2019 и 2020 години.

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е отворена за диалог с представителите на сектор „Рибарство“ и държи на прилагането на обективни и прозрачни критерии, включително екологични, социални и икономически. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури активно подкрепя разработването на подходящи и прозрачни механизми за разпределяне на възможностите за риболов.