Актуални агро новини.40 процента от енергията за отопление в Австрия идват от изгарянето на биомаса.

40 процента от енергията за отопление в Австрия идват от изгарянето на биомаса. Възобновяемите енергийни източници намират все по-широко приложение както в индустрията, така и в бита.  Екоминистерството на страната провежда последователна политика в тази посока.

През изминалия сезон от дървесина, пелети и дървени брикети са произведени 54 пета джаула енергия. Заедно с биогоривата , използвани в топлоцентралите, биомасата е дала 65 пета джаула топлинна енергия. На второ място за отоплението на жилищни помещения се нарежда природният газ с 35, следван от нафтата с 34 пета джаула. Близо 2 милиона домакинства в Австрия се отопляват с дърва, става ясно от данните, публикувани от националната статистическа служба.

През зимата на 2003-2004 година австрийците са използвали най-вече петролни продукти за отопление на домовете си. Оттогава техният дял е паднал почти наполовина. Тенденцията за преминаване на алтернативни енергийни източници обаче се забавя. През миналата година потреблението на нафта се е покачило с 2% спрямо предишната зима. Основната причина са били ниските цени на петролните продукти. Потребителски и екоорганизации обаче предупреждават, че цените отново растат и настояват за забрана на вграждането на нафтови отоплителни системи в ново строителство.

Над 1 милион домакинства в Австрия разполагат с централно парно. Броят им е нараснал с близо 450 хиляди за последните 12 години. Други 340 хиляди домакинства ползват слънчева или геотермална енергия за отопление.