Актуални агро новини.Специфика при отглеждане на биологично сертифицирани трайни насаждения.

На 25 април 2017 г. в с. Слънчево обл. Варна ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - гр. Варна), Технически университет (ТУ) - гр. Варна и Асоциация растителнозащитна индустрия България (АРИБ).

На семинара Мария Иванова – координатор, Асоциация растителнозащитна индустрия България ще представи на присъстващите добрите растителнозащитни практики за устойчиво развитие на земеделието.

Доц. д-р Драгомир Пламенов – ръководител катедра „Растениевъдство”,  Технически университет - гр. Варна ще запознае участниците в семинара с изискванията за сертифициране и изпълнение на поети ангажименти при биологично производство, както и технологиите при отглаждане на трайни насаждения в системата на биологичното земеделие.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Варна ще разяснят на земеделските стопани възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерки от ПРСР 2014-2020 и по Схемите за директни плащания.

Събитието ще се проведе в с. Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна, стопанството на Дамян Диамандиев.

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));