Актуални агро новини.Забрана за претоварване в открито море, предлагат изследователи.

Американски изследователи призовават за глобален мораториум върху претоварването на риба от един кораб на друг в открито море. Според тях това ще доведе до намаляване на трафика на хора и принудителния труд , ще се предотврати и незаконния риболов.

Световната забрана за претоварване на риба в открито море вероятно е единственият отговор на нарушенията на правилата във веригата за доставка на морски дарове и увреждането на околната среда. Недекларираният и нерегулиран риболов е сериозен проблем в търговията с морски дарове в света. Очаква се този пазар да достигне 22 млрд. евро. Доклад на Грийнпийс посочва, че рибарството все повече се ориентира към претоварване на риба в открито море с цел избягване на крайбрежната полиция. Това води до разширяване на безконтролния улов в световните океани. Редица организации за управление на рибарството в открито море все още не са въвели пълна забрана за претоварване. От 17 регионални организации в света, само пет са въвели частична забрана и една, в Югоизточния Атлантически океан - пълна забрана. Нерегламентираните практики са особено разпространени в Източна Азия. Европейската комисия вече заплаши да забрани вноса на тайландска риба. Кралството пое ангажимент да отстрани проблема, но отново беше осъдено от ООН за корупция. В същото време норвежки изследователи прилагат нова система за етично етикетиране на морските дарове, като подчертават социалната устойчивост на практиките.