Актуални агро новини.Преференциите за Украйна засягат българските пазари на маслопродукти.

Безмитната политика на произвежданите стоки в Украйна изкривява пазарите в Европейския съюз. Украинската суровина се преработва в страната, в същото време изходните продукти се изнасят на по-висока цена и без мита. Според работещи в сектора у нас преференциите за Украйна поставят останалите играчи в неконкурентна среда.

Страната ни подписва споразумението за всеобхватна търговия с Украйна през 2014г. Растителните масла и шротовете се изнасят в целия Европейски съюз без квоти. Същевременно произведеният украински слънчоглед е защитен с експортно мито в размер на 10 процента. Браншовиците недоволстват и от факта, че не са потърсени за становище при подписване на споразумението.

„Наличието на експортно мито буквално затваря износа на суровина от тази държава и това го е направила до 2028г., т.е. там суровината остава да се преработи в Украйна. Тя ще бъде закупена от местните преработватели на по-ниска цена, защото когато има експортна такса вие нямате интерес да изнасяте, тя вече става неконкурентна. Тя ще се преработи цялата в Украйна, а от другата страна е гарантиран безмитен и свободен износ към Европейския съюз." обясни инж. Марияна Чолакова, председател на Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България.

Автор: Мирела Спасова

 

 

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));