Актуални агро новини.Източна Европа настоява за еднакви директни плащания.

За равни права при директните плащания от Европейския съюз настояват фермери от Източна и Централна Европа. В същото време те искат да се намалят националните субсидии, тъй като засилват неравенството при доходите на земеделските производители между отделните държави.

На среща в словашката столица представители на селскостопански камари и фермерски организации от Полша, Чехия, Словакия, Естония, Литва и Хърватска подписаха "Братиславската декларация", с която призовават Европейския съюз да запази сегашните нива на директните плащания и след 2020-та. При реформата на Общата селскостопанска политика тези средства трябва да останат важен инструмент за подпомагане на земеделския сектор в Съюза , се казва в документа. В декларацията се подчертава необходимостта от справедливи и равни конкурентни условия за фермерите във всички страни-членки, както и нуждата от опростяване на правилата. Шестте държави, подписали декларацията, изтъкват също така, че подкрепата за селскостопанските кооперативи трябва да е централна тема в Общата селскостопанска политика, както и засиленото финансиране на структурно слабите региони. Срещата в Братислава се проведе на фона на трудностите, които срещат селяните в новите страни-членки. Стопаните страдат особено много от нелоялни търговци, щети от климатичните промени и високи лихви за отпуснатите им кредити. Всичко това води до по-високи производствени разходи в сравнение с колегите им от Западна Европа.