Актуални агро новини.Екоминистрите на ЕС ще обсъждат в Малта адаптацията към изменението на климата.

Служебният министър Ирина Костова участва в традиционното за всяко ротационно Председателство на ЕС неформално заседание на Съвета на министрите по околна среда. Срещата е на 25 и 26 април 2017 г. във Валета, Малта. На нея министрите ще обсъдят секторите, в които е необходимо да бъдат съсредоточени усилията за изпълнение на поетите в Париж ангажименти, свързани с адаптацията към изменението на климата.

Предмет на дискусия ще е ролята на правителствата на ЕС в директната адаптация и укрепване устойчивостта на регионите. Ще се обсъжда необходимостта от преглед на Стратегията за адаптация на ЕС с цел адекватното подпомагане на държавите членки, градовете и други форми на управление.

Участниците във форума ще разгледат и състоянието на океаните в контекста на климатичните промени. Предмет на обсъждане ще бъде замърсяването на океаните , ,  като и мерките за справяне с него.