Актуални агро новини.Подобрена е информационната система за събиране на данни за биологичното разнообразие в България.

Допълнителни функционалности, нови модули и интернет приложения, разработени към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, ще осигуряват данни и инструменти за прилагане на европейските и националните изисквания за неговото наблюдение. Това отчетоха на заключителна конференция експертите, работили по проект „Подобряване на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)”.

Проектът се финансира по Програма БГ03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, която се управлява от МОСВ. Негов изпълнител е Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

Част от подобренията на Информационната система за мониторинг на биологичното разнообразие са интернет базирана система за обмен на данни между ИАОС и Изпълнителната агенция по горите и надградено мобилно приложение за въвеждане на данни от доброволци. Мобилното приложение дава възможност за попълване на данни за биологичните видове и е разработено за таблети и смарт телефони, работещи с основните операционни системи. Разработени са и нови модули за съхранение и публикуване на информация – „Картиране и анализ на въздействието на инвазивните чужди видове“ и „Картиране и оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги“.

Един от основните резултати от изпълнението на проекта е и разработването на Природен индекс, който обобщава и дава информация за състоянието и промените в биологичното разнообразие и екосистемите в България. Концепцията за въвеждането на Природния индекс е разработена в Норвегия и се прилага от Норвежкия институт за изследване на природата (NINA), партньор по проекта. Всички дейности по проекта са изпълнени успешно, заложените цели са постигнати, отчетоха изпълнителите.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));