Актуални агро новини.Министър Костова участва в неформално заседание на Съвета на министрите по околна среда в Малта.

Министърът в служебния кабинет Ирина Костова взе участие в неформално заседание на Съвета на министрите по околна среда на 25 и 26 април 2017 г. във Валета, Малта.

Участниците обсъдиха в кои сектори е необходимо да бъдат съсредоточени усилията с цел изпълнение на поетите в Париж ангажименти, свързани с адаптацията към климатичните промени. Предмет на дискусия беше ролята на правителствата на ЕС в директната адаптация и укрепване устойчивостта на регионите.

Подчертана беше необходимостта за предприемане на интегрирани действия за адаптиране, което налага повишаване на сътрудничеството между различните нива на управление, както и участието на голям брой заинтересовани страни. Важно е да се повиши осведомеността на обществеността чрез създаването на допълнителни канали за комуникация и платформи за сътрудничество. Едно от предизвикателствата е да се оцени количествено адаптацията и да се провежда мониторинг на предприетите мерки.

Участниците в срещата разгледаха състоянието на океаните в контекста на климатичните промени, тяхното замърсяване и мерките за справяне с него. Дискутирани бяха и основните дейности, които оказват негативен ефект върху морската среда. Това  са  градските и промишлените пречиствателни станции за отпадъчни води и канализационни мрежи, земеделието, индустрията , корабоплаването, пристанищата, рибарството, туризмът и други.