Актуални агро новини.Среща в БАБХ във връзка с Наредба 2.

Две са акредитираните лаборатории у нас в Хасково и София, които могат да изследват суровото краве мляко по всички необходими показатели. Това създава известно напрежение сред фермерите, дали взетите през месец май проби ще бъдат изследвани. Припомняме ви, че новите изисквания са съгласно Наредба 2 и са съобразени с европейското законодателство.

Новото е, че се изследва и точката на замръзване, за да се установи дали млякото не е манипулирано. Около 3 700 са фермите у нас, които подлежат на контрол.

33 лева без ДДС е цената на една проба, за да бъде изследвана тя в акредитирана лаборатория. Резултатите се изпращат към Агенцията по храните, която разполага с модул за изчисляване на средногеометричните стойности на изследваното сурово краве мляко. Добра ораганизация на регионално ниво може да предотврати евентуален дисбаланс при обработката на задължителните минимум 2 проби на месец, предоставени от фермерите.

В началото на месец май ще се проведе следваща подобна среща между преработватели, браншовици и експерти от Агенцията по храните и земеделското министерство. Предвижда се и провеждането на информационна кампания.


Автор: Цветелина Влайкова

 

, 'facebook-jssdk'));