Актуални агро новини.10 спешни задачи поставя АЗПБ пред новия министър на земеделието.

Десет спешни оперативни и стратегически задачи ще постави Асоциацията на земеделските производители в България към бъдещото политическо ръководство на Министерството на земеделието и храните. От организацията настояват за навременни действия по договорирането и разплащането на проекти по Програмата за развитие на селските райони, незабавно разплащане по всички схеми на директните плащания, както и за приемственост в дългосрочните цели като решаване на проблемите в сектор „Хидромелиорации" и изработване на модерно поземлено законодателство.

Управителният съвет на АЗПБ обсъди и анкетата на Европейската комисия за модернизация и опростяване на ОСП след 2020 г. От асоциацията настояват да бъдат запазени директните плащания и обвързаната подкрепа, и да бъде даден стимул на инвестициите, създаващи нови работни места. Организацията подкрепя тезата, че земеделските стопани се нуждаят от подпомагане ако задължителните нива, свързани с околна среда и множеството стандарти бъдат увеличени. Според АЗПБ най-обременяващите и сложни елементи на настоящата ОСП са административната тежест, позеленяването, тежките и неясни санкции, както и несистематизираното Кръстосано съответствие.

 

 

 

, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));