Актуални агро новини.МОСВ представи отчет за дейностите в националната политика по опазване на околната среда за периода февруари – април 2017 г..

Служебният кабинет на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) се структурира окончателно на 03.02.2017 г. Встъпителната пресконференция на служебния министър Ирина Костова се проведе на 14.02.2017 г. Представяйки екипа и приоритетите в работата на МОСВ по време на служебното правителство, министър Костова постави акцентите върху обществените поръчки, изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, основните задачи в областта на управление на отпадъците и качеството на атмосферния въздух (КАВ). Основният приоритет в дейността беше постигане на приемственост и продължаване на дейностите във всички сектори на министерството на принципите на открито управление, диалог с всички партньори, контрол и отчет пред обществото, създаване на конкурентна среда за бизнеса с прозрачни правила.

Подробности за дейносттс на министерството четете в рубриката Актуално

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));