Актуални агро новини.Политическата конюнктура ще затрудни преговорите за новата ОСП.

На 2 май изтече срокът за подаване на предложения за реформа на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Започва "горещата фаза" на преговорите между институциите и заинтересованите страни. Политическата конюнктура обаче може да забави процеса.

След като Лондон официално обяви, че напуска Европейския съюз, вече е ясно, че бюджетът за следващия програмен период ще се формира чак след април 2019 година. Мандатът на европейският комисар по земеделие Фил Хогън изтича през септември същата година. Между тези две дати има много малко време за преговори по детайлите на Общата селскостопанска политика. Освен това, през май 2019-та предстоят избори за Европейския парламент, така че ще има поне два месеца, през които няма да се взимат важни решения.

Не би било реалистично да се смята, че стартът на новата ОСП ще бъде на 1 януари 2021 година, каквито бяха първоначалните планове. Няма как всички точки от реформата да бъдат договорени през малкото месеци на 2019 и 2020 година. Затова европейските политици обмислят преходни разпоредби. Ако новата Обща селскостопанска политика започне да действа по-късно от предвиденото, няма да има проблем с директните плащания, тъй като правилата предвиждат те да продължат както досега. По-трудно ще бъде с Програмата за развитие на селските райони, при която няма механизъм за автоматично продължение по отделните мерки.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));