Актуални агро новини.България се присъединява към Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги.

България да се присъедини към Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги (IPBES) , , реши правителството. Това ще позволи на страната ни и на българските учени да участват активно в международните процеси и научни дейности в областта на биологичното разнообразие и екосистемните услуги.

IPBES извършва научни оценки на състоянието на биологичното разнообразие и екосистемните услуги въз основа на нуждите на заинтересованите правителства. Оценките се извършват от водещи специалисти на базата на най-новата научна и техническа информация и имат за цел да подпомогнат компетентните национални и международни органи при формирането и провеждането на публични политики в областта на околната среда.