Актуални агро новини.Речните нива ще останат без съществени изменения.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология  на БАН (НИМХ-БАН) водните нива на повечето реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано повишение от +18 см на р. Врана при хидрометричен пункт – с. Надарево (Черноморски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -24 см до +8 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +18 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +10 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +12 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес  речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи в следобедно-вечерните часове на  5 и на 6 май  ще има повишения на водните нива във водосборите на реките Тополовец,  Войнишка,  Видбол, Арчар,  Лом,  Цибрица,  Огоста,  Искър,  Вит, Осъм,  Янтра и Черни Лом. Значителни повишенията се очакват в сутрешните часове на 6 май във водосборите на реките Лом, Цибрица, Искър (в средното и долното течение на основната река и във водосбора на притока й р. Гостиля), Вит, Осъм (долно течение) и Янтра (в горното и средното течение на основната река и във водосборите на притоците й р. Лефеджа и р. Росица). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: На 4, 5 и 6 май водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 5 и  6 май в резултат на валежи ще има повишение на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Малък Искър, р. Златна Панега и р. Гостиля. По-значително ще бъде покачването на водното ниво в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за  4, 5 и 6 май ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  речните нива във водосбора на р. Янтра ще останат без съществени изменения. На 6 май в резултат на валежи се очакват значителни повишения в горното течение на основната река и във водосбора на притока й р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водните  количества в долното течение на реката на  4, 5, 6 и 7 май ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода  6-8 май се очакват повишения на нивата във водосбора на р. Черни Лом и в основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес  и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта на 6 май и през деня в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Повишения ще има на 5 и 6 май във водосборите на реките  Тунджа (в горното и средното течение),  Марица (в горното и средното течение на основната река и във водосборите на родопските и старопланинските й притоци) и на  Арда (в горното и средното й течение). В сутрешните часове на  6 май са възможни по-значителни повишения в горното течение на река Тунджа.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес  речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменение. Вследствие на валежи са възможни повишения на водните нива на 5 и 6 май във водосборите на реките Места и Струма.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

На 4 май 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 3 май 2017 г. е 4 304,5 млн. куб. м и представлява 66,3% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване – 82,2% от общия им обем; напояване – 56,0% от общия им обем; енергетика – 70,6% от общия им обем.
, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));