Актуални агро новини.Има ли злоупотреба със санитарни сечи?.

Злоупотреба със санитарни сечи от страна на Агенцията по горите. Твърдението е на Асоциацията на парковете в България. Според браншовиците, това е законен начин за изсичане на горски територии. От Агенцията по горите опровергаха обвинението.

„За съжаление в последните години масовата практика е, че се одобрява санитарна сеч на 100% , което означава, че дадено насаждение ако има някакъв здравословен проблем в него не се вади само засегнатия болен дървостой, а всъщност се прави изцяло изсичане на голо. Това е един от основните проблеми, който забелязва като тенденция през последните години. Иначе от документална гледна точка нещата изглеждат изрядни", коментира Добромира Динева, лесовъд от Асоциацията на парковете в България.

Автор: Данаил Андреев