Актуални агро новини.Изплатени са над 89 млн. лева от Кампания 2016.

Повече от 89 милиона лева са изплатени на над 41-а хиляди тютюнопроизводители по Схемата за преходна национална помощ, необвързана с производството. Субсидиите са в пълен размер за Кампания 2016. Парите са за земеделски стопани, отглеждали сортовите групи „Каба Кулак", „Бърлей", „Вирджиния" и „Басми" през референтния период 2007-2009 година.

Процедура гарантира получаването на тези средства. Всяка година България подава искане до Европейската комисия. Около месец октомври на съответната календарна година страната ни получава нотификация. Парите по схемата за преходна национална помощ, необвързана с производството трябва да бъдат заложени във финансовата рамка на националния бюджет за следващата година. ОТ Националната асоциация на тютюнопроизводителите следят кога средствата ще бъдат преведени.

Автор: Цветелина Влайкова

, 'facebook-jssdk'));