Актуални агро новини.Площите с цвекло във Франция скачат с 16%.

Отпадането на европейските квоти за захар ще доведе до нарастване на площите с цвекло във Франция. Прогнозата е за ръст от 16% на годишна база - това прави 468 хиляди хектара.
През 2017 г., площите със зърнени култури във Франция са стабилни на годишна база - 7.9 милиона хектара. Меката пшеница остава на ниво от 5.2 милиона . Твърдата пшеница намалява с 2.5% - до 377 хиляди хектара. Площите с ечемик достигат 1.9 милиона, което представлява увеличение от 0.6%. Площта с рапица ще намалее със 7% - до 1.4 милиона хектара , , поради липсата на достатъчно валежи, особено в североизточната част на страната. Протеиновите култури ще претърпят намаление от 4.2% на годишна база до 282 хиляди хектара - 8% при баклата и 2.7% при граха. При площите с картофи се очаква увеличение от 3.7 на сто.