Актуални агро новини.Земеделска програма в защита на органичното земеделие.

Земеделска програма в защита на органичното земеделие предлага новият президент на Франция Еманюел Макрон. Стратегията предвижда инвестиционен план за обработка на земята в рамките на 5 години на стойност 5 милиарда евро. Финансирането ще бъде предназначено за модернизиране на земеделските стопанства в страната.

Макрон ще организира Кръгла маса с представители на земеделски браншови организации, преработващата промишленост, търговията на дребно и потребителите. Президентът е за реформа на Общата селскостопанска политика и създаване на регулаторни инструменти за всеки сектор и управление на риска. Предвидена е подкрепа за млади фермери чрез заеми без гаранционен иск в размер на максимум 50 000 евро за срок от 2 години. Акцент в програмата е и екологичното земеделие, като за тази цел ще бъдат предоставени средства в размер на 200 милиона евро годишно. Новият президент на Франция Еманюел Макрон предлага адаптирано обучение по земеделие и улесняване на професионалното образование. Ще се насърчават проекти за производство на биогаз. Особено внимание ще се отдели на подкрепата на научните изследвания. Селскосотпанската програма е с фокус върху диверсификацията на източниците на доходи чрез подкрепа на селския туризъм. Новият земеделски министър на страната ще стане ясен след парламентарните избори през юни.

 

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));