Актуални агро новини.ЕК може да започне втора наказателна процедура срещу България.

Възможно е Европейската комисия да започне втора наказателна процедура, но за финансови санкции, срещу страната ни. Това ще се случи, ако не успеем да закрием всичките стари депа за отпадъци до края на годината, какъвто е крайният срок според първата наказателна процедура, пише dnevnik.bg.

Причината за този риск от съд и глоба е констатираното изоставяне към февруари 2017 г. на България по ангажимента й към Европейската комисия.

При завеждането на исковата молба на ЕК през март 2014 г. България не беше прекратила експлоатацията на 113 стари общински депа за битови отпадъци.

В края на 2015 г., след Решението на Европейския съд, което не предвижда финансови санкции, но задължава България да предприеме необходимите мерки за отстраняване на нарушението , страната поема ангажимент да докладва на ЕК на всеки 6 месеца за напредъка по прекратяване на експлоатацията на депата съгласно представен график до края на 2017 г.