Актуални агро новини.Нараснал е броят на двойките къдроглави пеликани, гнездящи на остров Персин.

Нараснал е броят на двойките къдроглави пеликани, пристъпили към гнездене в колонията на остров Персин, на територията на Природен парк „Персина“.  За пръв път от 50 години насам от миналата година на изкуствени платформи за пеликани на острова са се размножили 7 двойки, тази година броят им вече е между 12 – 15. Това  са установили по време на мониторинг експерти от Дирекцията на Природен Парк „Персина“ (ДПП „Персина“) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). 

Участниците в мониторинга са видели в новосформираната колония птиците да мътят, копулират и да правят гнезда, което за специалистите е добър знак за успех през този размножителен сезон.

Къдроглави пеликани през размножителния период на остров Персин има от 8 години насам, но едва от миналата година 7 двойки са имали поколение и като резултат са се излюпили 10 малки пеликанчета.  

Поддържането на изкуствените платформи за гнездене на пеликани на остров Персин е част от планираните дейности на ДПП „Персина“. Целенасочената работа по възстановяването на къдроглавия пеликан в блатото Песчина, остров Персин е съвместна между Дирекцията на парка и Българското дружество за защита на птиците. 

През зимния сезон, тази година, бе направен основен ремонт на платформите за гнездене на пеликаните , , като е построена и нова плаваща платформа. Във възстановителната работа по платформите се включиха всички служители от парка и доброволци от БДЗП. В началото на пролетта пеликаните отново са се завърнали в новия си дом.