Актуални агро новини.Австрия подготвя европейски алианс срещу генетично модифицираните организми.

Австрия подготвя европейски алианс срещу генетично модифицираните организми. Преди 20 години повече от един милион австрийци казаха "не" на култури, които са генно променени. Две десетилетия по-късно настроенията не са се променили. Унгария също застава зад инициативата.

Унгария е и една от държавите, членуващи в инициативата "Дунавска соя". Целта е протеиновата култура  да се отглежда без генни модификации. Основен плюс на инициативата е, че допринася за по-голяма конкурентоспособност на фермерите и подкрепя производството на биосоя в страни извън Европейския съюз като Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова и Украйна.

Експерти от Албания, Босна, Словакия, Словения, Унгария и Австрия са единодушни, че земеделието без ГМО предоставя големи възможности за селските региони в Централна и Югоизточна Европа.  На форум в Австрия, посветен на земеделието, е договорено ферми с устойчиво производство да получават допълнителна подкрепа, която да поощрява отглеждането на култури с високо качество. "По количество нашите семейни ферми не могат да се мерят с международните корпорации , но ние имаме едно предимство, и това е, че нашата продукция е с най-високо качество", изтъкна австрийският министър на земеделието. От дълги години Андре Рупрехтер се бори срещу генно-модифицираните организми и има значителен принос за формулирането на европейските закони относно правото на всяка държава сама да решава дали да допусне ГМО на своята територия. Австрия беше и първата държава в Европейския съюз, записала през 2015 година отказа от ГМО в своята конституция.