Актуални агро новини.Световният ден за опазване на мигриращите птици беше отбелязан от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“.

Урок на открито „Птиците в България – постоянни видове и мигранти“, проведоха  експерти  от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ с четвъртокласници в габровското ОУ „Ран Босилек“. Инициативата бе посветена на Световния ден  за опазване на мигриращите птици.

В парка са установени 220 вида птици, 123 от тях гнездят в защитената територия. Някои от видовете са прелетни – кукувица, белошипа ветрушка, ловен сокол, сокол орко, най-бързото животно – соколът-скитник, мигриращият нощем ливаден дърдавец, белоопашат мишелов , малък креслив орел, орел змияр,черен щъркел, чухал и др.

Представители на Дирекцията и на Детската природна академия „Узана“ изнесоха кратка беседа и  проведоха игри с малчуганите за разпознаване на видове птици и за трудностите и заплахите пред птиците по време на миграция.

Световният ден за опазване на мигриращите птици е глобална кампания, започнала през 2006г. и провеждана всяка година досега. Основната й цел е да повиши осведомеността на хората и да подчертае нуждата от опазване на мигриращите птици и местообитанията им. Проявите на кампанията информират за екологичното значение на мигриращите птици, за заплахите пред тях и за необходимостта от международно сътрудничество за опазването им.

Обща тема – различна за всяка от годините, обединява дейностите, посветени на празника. За 2017 г. темата е „Тяхното бъдеще е нашето бъдеще“.

 Информация за кампанията ще намерите на интернет адрес : www.worldmigratorybirdday.org и на интернет страницата на МОСВ http://www5.moew.government.bg/?p=56429