Актуални агро новини.Министър Димов подписва с кметовете на Асеновград, Враца и Пловдив договори по ОПОС.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще подпише първите три договора за безвъзмездно финансиране за актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух. Общините, които ще получат финансиране са Асеновград, Пловдив и Враца, а общата стойност на проектите е 355 051 лв.

Безвъзмездната финансова помощ се осигурява по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Церемонията е от 14:00 часа, днес 15 май (понеделник) в зала „Министър“ на МОСВ, бул. „Мария Луиза“ – 22.

Бюджетът на процедура „Разработване/актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух“ по ОП „Околна среда 2014-2020“ е 3 млн. лв. Чрез реализиране на проектите по тази процедура се цели намаляване на замърсителите и прилагането на мерки за подобряване на качеството на въздуха. Предстои подписването на договори с още 8 общини.       

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));