Актуални агро новини.Има ли единна национална позиция за бъдещето на ОСП?.

Продължаване на финансирането по биологичните мерки, категорично запазване на директните плащания и подпомагане на производството на суровина за мецната индустрия. Това поискаха браншови организации у нас в началото на първите дебати за Общата селскостопанска политика след 2020 година.

Различно ориентирани организации вече стартираха първите дискусии за изготвяне на единна национална позиция за бъдещето на Общата селскостопанска политика след 2020 година. Според биопроизводителите продоволствената сигурност на континента отдавна е постигната. Важното сега е агроекологичните мерки да се насочат действително към стопаните.

Биофермерите ще настояват още за засилване на преразпределителния елемент и по-голяма тежест на втория стълб. Според хлебопроизводителите през 2018-та трябва да отстояваме категоричното запазване на директните плащания и стимулиране на образованието на кадрите.

Преработвателите на месо все още не виждат решение на най-големия си проблем – липса на българска суровина за производство на колбаси и прясно месо.

Земеделският сектор у нас е разединен, убедени са браншовиците. Ще намерят ли общ път обаче, когато дейността и интересите им коренно се различават? Биоземеделците са скептични по въпроса. 

По думите на Ралчева на общите събития трябва да присъстват не само земеделци , но и по-широки обществени кръгове.Автор: Мирела Спасова