Актуални агро новини.Източна Европа обръща гръб на Общия пазар.

Новите страни-членки на Европейския съюз са сред най-силните противници на Общия пазар, се казва в анализ. Гражданите на Централна и Източна Европа се страхуват най-вече, че големи западни земеделски стопани и мултинационални търговски вериги изтласкват местните фермери и собственици на малки магазини.

Така защитата на дребните собственици на земи и търговски обекти от мощни чуждестранни инвеститори се превръща в точка номер едно от политическия дневен ред на много от държавите от бившия социалистически лагер. Европейската комисия смята, че въведените от националните парламенти ограничения противоречат на принципите на свободното движение на стоки, хора и капитали и затова е започнала процедури за нарушение срещу някои страни.

Сред тези държави е и България, заради изискването чужденец да е живял минимум пет години в страната, преди да има правото да купи земеделска земя. Румъния пък е обвинена, че има закон, постановяващ супермаркетите да продават минимум 51 процента местни хранителни стоки. По двете процедури все още няма решения.

В Полша, която е най-голямата държава сред новите членки на съюза, недоволството срещу Общия пазар е най-силно. То се изразява например в различните ставки на оборотните данъци за местни и чуждестранни търговски вериги. Брюксел вече е наредил на Варшава да премахне това разпореждане, както и да даде на чужденците еднакви права при придобиването на земя.

Споровете около земеделските парцели започнаха, след като в повечето източноевропейски страни изтече преходния период, през който те имаха право да ограничат достъпа на чужди граждани и фирми то земя. Тъй като тези ограничения все още не са премахнати , Европейската комисия е започнала процедура за нарушения не само срещу България, Румъния и Полша, но и срещу Унгария, Латвия, Литва и Словакия.