Актуални агро новини.Екоминистерството проверява каменната кариера край с.Ъглен.

Пълна проверка на каменната кариера по ОВОС започва екоминистерството. С контрола ще се заемат няколко дирекции на ведомството, а с цялата документация ще бъдат натоварени Басейнова дирекция „Дунавски район" и РИОСВ - Плевен. Очаква се да бъдат направени щателни проверки. Ще бъде направен преглед и за нарушения на Наредбата за санитарно-охранителната зона на селото.

, , s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));